Slipp hyresoro med Hyresgästkassan

Förstahandskontrakt i Stockholm

Att skaffa ett förstahandskontrakt i Stockholm kan vara en utmanande och långdragen process, och det finns flera faktorer till långa bostadsköer.

En av anledningarna till att det kan vara svårt att få förstahandskontrakt i Stockholm är den höga efterfrågan på bostäder i huvudstaden. Staden är attraktiv för många människor på grund av dess arbetsmöjligheter, utbildning, kultur och livsstil, vilket leder till en stor inflyttning varje år.

Samtidigt byggs det inte tillräckligt många hyresrätter för att möta den ökande efterfrågan. Detta leder till en brist på tillgängliga bostäder och skapar hög konkurrens om de befintliga förstahandskontrakten. Många hyresvärdar har långa köer och det kan ta flera år att få en bostadserbjudande.

Köpa förstahandskontrakt är förbjudet

På den svarta marknaden erbjuds förstahandskontrakt till höga priser till personer som desperat söker bostäder i staden. Dessa avtal sker ofta utanför det reglerade systemet för bostadsfördelning och kan innebära betydande ekonomiska förluster för de som köper kontrakten. Dessutom underminerar denna verksamhet principerna om rättvisa och lika tillgång till bostäder för alla medborgare.

Den höga efterfrågan på bostäder i kombination med ett otillräckligt utbud har skapat denna svarta marknad för förstahandskontrakt i Stockholm.

Under hösten 2019 trädde ändringar i hyreslagen i kraft, vilka gör det olagligt att både sälja, köpa och förmedla hyreskontrakt.

Får man överlåta ett förstahandskontrakt?

Normalt sett går det inte att överlåta ett förstahandskontrakt till en annan person. Det finns dock undantag, exempelvis om förstahandskontraktet ska överlåtas till en person man har sammanbott med under lång tid. Oftast räcker det med en sammanhängande period på tre år under de senaste åren.

Huvudregeln är att en hyresgäst inte får överlåta hyresrätten utan hyresvärdens samtycke. Om du ska överlåta hyresrätten till en annan person måste du därför kontakta hyresvärden.

info@hyresgastkassan.se