Slipp hyresoro med Hyresgästkassan

Får man måla om i hyresrätt

Målare i en bostad.

Funderar du på att måla om i din hyresrätt och undrar om du får göra det utan godkännande av hyresvärden. Här kan du läsa vilka regler som gäller.

Grundregeln är att hyresgäster inte får genomföra förändringar i lägenheten som inte enkelt kan återställas vid utflyttning utan hyresvärdens godkännande. Detta gäller dock inte när man ska måla i lägenheten.

Till exempel kan en hyresgäst på egen kostnad utföra målning, tapetsering och liknande åtgärder för att delvis anpassa lägenheten efter sina personliga preferenser.

Målning i lägenhet är reglerat i 12 kap. 24 a § Jordabalken

I Jordabalken, 12 kap. 24 a kan du läsa att bostadshyresgäster har rätt att på egen bekostnad i lägenheten utföra målning, tapetsering och därmed jämförliga åtgärder. Minskar därigenom lägenhetens bruksvärde, har hyresvärden rätt till ersättning för skadan.

Detta betyder att hyresgästen får måla om i lägenheten utan att först behöva få hyresvärdens godkännande.

Att tänka på vid ommålning

Tänk på att arbetet med att måla ska utföras på ett professionellt sätt. Du bör undvika att använda färger eller tapeter som är mycket avvikande så att de inte accepteras av en ny hyresgäst vid utflyttning. I så fall måste du återställa lägenheten till sitt ursprungliga skick.

info@hyresgastkassan.se