Slipp hyresoro med Hyresgästkassan

Får man ha studsmattor och barnpool på gården?

Under sommarsäsongen undrar många hyresgäster om det är tillåtet att sätta upp flyttbara badpooler och studsmattor på den gemensamma gården.

För att du som hyresgäst ska kunna sätta upp en flyttbar pool eller en studsmatta på den gemensamma gården, behöver du tillstånd från fastighetsägaren. Kom ihåg att fastighetsägaren har ansvar för att säkerställa att fastigheten är säker och inte utgör några risker för miljön eller hälsan för dig som bor där och för besökare. Av denna anledning rekommenderar fastighetsägarna oftast att flyttbara pooler och studsmattor inte tillåts på de allmänna ytorna, såsom den gemensamma gården.

Detta är framför allt för att förebygga olyckor, men också för att fastighetsägaren kan bära ett långtgående ansvar om något skulle hända.

Skriv avtal om det trots allt ges tillåtelse till en pool eller studsmatta

Vill fastighetsägare och hyresgästen trots allt tillåta en flyttbar pool eller studsmatta på den gemensamma gården kan ni skriva ett avtal med varandra. Det ligger hos fastighetsägaren att bestämma över detta.

  • I avtalet bör det tydligt framgå att det är hyresgästens ansvar att se till att utrustningen är säker och underhålls korrekt.
  • Ta också hänsyn till placering och risk för störningar för övriga boende.
  • Utrustningen måste vara intakt och korrekt monterad, inklusive säkerhetsåtgärder som staket eller skyddsnät.
  • Det ska också finnas en vuxen som håller uppsikt.

Ha i åtanke att avtalet är aldrig en garanti för att fastighetsägare är fri från ansvar om en olycka är framme och detta kan därför få fastighetsägaren att avstå från att gå med på förfrågan om studsmattor och barnpooler på den gemensamma gården/utrummen.

info@hyresgastkassan.se