Slipp hyresoro med Hyresgästkassan

Familjer till kriminella kan snart vräkas från sina bostäder

Många hyresvärdar vill snabbare kunna säga upp grovt kriminella hyresgäster från sina bostäder och lokaler för att öka tryggheten för övriga hyresgäster. Enligt lagförslagen måste hyresgäster övervaka sina barn för att undvika att bli av med sin bostad.

Lagen som ger hyresvärdar befogenhet att säga upp kriminella hyresgäster har ännu inte börjat gälla. Regeringen fortsätter att driva igenom förslagen som presenterades i den statliga utredningen ”Tryggare bostadsområden”, som syftar till att möjliggöra uppsägning av hyresgäster som begår brott i lokalen, bostaden, fastighetens gemensamma utrymmen eller i omgivningen.

Regeringen föreslår att de föreslagna lagändringarna ska träda i kraft den 31 maj 2024. Syftet med lagförslaget är att lösa de betydande utmaningarna med kriminalitet och otrygghet som existerar i hyresområden i landet.

Så ser lagförslagen ut

  • Brott som inträffar i närområdet och påverkar boendemiljön för andra bör vara en giltig grund för uppsägning. Det innebär att händelser på torget eller i parken i närheten ska väga lika tungt som vad som sker inne i själva hyreshuset.
  • Hyresgäster, vilka kan vara föräldrar ska ha ett ökat ansvar för att övervaka sina barn och måste vidta åtgärder om de får kännedom om att deras barn begår brott i området, om de vill behålla sin bostad.
  • Brott som utgör ett hot mot säkerheten för andra bör kunna resultera i omedelbar uppsägning, exempelvis om hyresgäster angriper fastighetsägarens personal, polis eller ambulanspersonal.
  • Upprepad brottslighet såsom öppen försäljning av narkotika, rekrytering av barn till kriminalitet, eller om en hyresgäst är kopplad till gängaktivitet ska kunna leda till uppsägningar.
  • Den som begår brott i själva lägenheten ska kunna sägas upp direkt.

Allvarligt läge

De nya lagförslagen motiveras främst av det försämrade säkerhetsläget i Sverige och den betydande ökningen av brottslighet. Genom att införa nya åtgärder vill regeringen säkerställa att familjer till kriminella barn snabbt ska kunna vräkas för att upprätthålla ordningen i området.

De nya lagförslagen innebär att många familjer löper risken att bli vräkta. En vanlig fråga som dyker upp är om hyreskontrakten för familjemedlemmar till kriminella kan sägas upp efter riktade attacker mot hyreshus där de bor tillsammans. I Sverige har det varit många bombattentat och riktade attacker mot både familjer och kriminella i deras bostäder. Genom att vräka familjer till kriminella, oavsett om de kan vara förövare eller offer, hoppas man lösa problemen.

info@hyresgastkassan.se