Slipp hyresoro med Hyresgästkassan

Ersättning för dålig flyttstädning

Vanligtvis specificeras villkor för flyttstädning i hyreskontraktet där det klargörs att den som flyttar ut är skyldig att genomföra städningen.

Vid in- och utflytt från en lägenhet gäller specifika regler för flyttstädning. Normalt sett fastställs villkor för städning i samband med flytt, vilket innebär att den tidigare hyresgästen ansvarar för att lägenheten städas ordentligt innan den nya hyresgästen tar över. Endast om hyresvärden meddelar att städning inte behövs, till exempel inför en renovering, är undantaget från kravet på städning.

Det finns ingen lag som kräver att man måste genomföra en flyttstädning, men detta kan regleras i ditt hyresavtal och enligt lagen om vårdplikt av lägenheten. Enligt vårdplikten är du skyldig att hålla lägenheten i gott skick så länge du bor där. För att avgöra om flyttstädning är ett krav ska man kontrollera hyresavtalet.

Om det inte har blivit rent vid flyttstädningen

Om flyttstädningen inte har blivit godkänd finns det flera sätt för dig att framföra klagomål. Du kan kontakta hyresvärden och informera dem om att städningen inte har utförts på ett tillfredsställande sätt. Det är viktigt att bifoga bevis för att stödja ditt påstående. En otillräckligt utförd flyttstädning kan innebära att du måste flytta in i en smutsig bostad. Om du inte tar kontakt med hyresvärden finns det en risk att du själv måste bekosta ytterligare städning.

Kan du få ersättning?

Om flyttstädningen har utförts bristfälligt är det vanligt att du får ersättning motsvarande kostnaden för en ny flyttstädning. Denna ersättning är avsedd att täcka kostnaderna för att beställa en ny städning. För att kunna erhålla ersättningen måste du först få godkännande från hyresvärden. Det är därför viktigt att du kontaktar hyresvärden för att diskutera ersättningen.

info@hyresgastkassan.se