Slipp hyresoro med Hyresgästkassan

Byta Hyreslägenhet – Dessa regler gäller!

För att få byta en hyresrättslägenhet mot en annan hyresrättslägenhet behöver följande vara uppfyllt:

För att få byta sin hyresrätt mot en annan hyresrätt så behöver hyresvärden eller hyresvärdarna gå med på det. Eller så kan hyresnämnden lämna bifall till byta av hyreslägenheten.

För dig som är hyresgäst så har du alltid rätt att byta din hyreslägenhet:

 • om du uppfyller förutsättningarna som finns i lagen och
 • när du har ett löpande förstahandskontrakt.

Vad gör jag om hyresvärden inte går med på att jag vill byta min hyreslägenhet?

Om din hyresvärd inte godkänner ditt lägenhetsbyte så kan du söka tillstånd att få byta din lägenheten hos hyresnämnden. Hyresnämnden kommer då att pröva frågan.

Tänk på att du endast kan byta en hyresrätt mot en annan hyresrätt. Det går alltså inte att byta andra bostadsformer mot en hyresrätt.

Bägge parter som vill byta sina hyreslägenheter med varandra måste ha godkännande eller tillstånd

Innan man börjar leta efter en nya hyresrätt att byta sig till så är det värt att komma ihåg att både du och den andre parten redan innan måste ha godkännande av respektive hyresvärdar. Om inget godkännande finns så får var och en av er söka tillstånd av hyresnämnden. Det räcker alltså inte med att bara en part får tillstånd. Bägge måste ha tillstånd.

När kan hyresnämnden ge tillstånd till byte av hyresrättslägenheter?

Du kan få tillstånd av hyresnämnden att byta bostad om samtliga dessa förutsättningar är uppfyllda:

 • Du har ”beaktansvärda skäl” att byta, till exempel om du behöver en större bostad, en med lägre hyra eller en bostad som ligger närmare arbetet. 
 • Bytet kan ske ”utan påtaglig olägenhet” för hyresvärden. Det vill säga den som byter till sig din bostad ska vara skötsam och kunna betala hyran.
 • Inga andra särskilda skäl talar emot bytet.

Hyresnämnden kommer aldrig ge tillstånd för byte av hyresrätt om det finns indikationer samt anledning att tro att någon av parterna som byter sin bostad har eller ska erhålla ersättning för lägenhetsbytet. Sådan ersättning brukar normalt vara pengar med kan givetvis vara av annat också.

Om någon av bytesparterna bott kortare tid än ett år vid tidpunkten för ansökan ska tillstånd ges endast om det finns synnerliga skäl.

Finns det undantag i rätten att få byta bostadslägenhet

Det finns situationer då hyresnämnden inte kan pröva frågan om rätten till och få tillstånd att byta sin lägenhet.

 • Du hyr bostaden i andra hand.
 • Du hyr en del av någons bostad, det vill säga är inneboende.
 • Du hyr ett enfamiljshus av någon som hyr ut det tillfälligt.
 • Du hyr en lägenhet i ett tvåfamiljshus.
 • Du hyr en bostadsrättslägenhet.
 • Du hyr ett möblerat rum och uthyrningen varat kortare än nio månader i följd.
 • Du hyr en bostad för fritidsändamål och uthyrningen har varat kortare än nio månader i följd.

Vid upprepade bostadsbyten / lägenhetsbytet?

Om du vill byta en lägenhet som du en gång redan har fått i byte, så kallat upprepat byte, måste du ha starkare skäl om det nya bytet sker inom ett år från det första bytet.

Vid triangel- och kedjebyten – vilka regler gäller då?

Även så kallade triangelbyten och andra kedjebyten räknas som lägenhetsbyten. Samma förutsättningar, regler och tillstånd samt godkännande gäller som ovan beskrivet oavsett hur många parter som är inblandade i sina respektive lägenhetsbyten.

Så här ansöker du om att få byta din hyresrätt till en annan hyresrätt

Tänk på att första förfrågan sker enklast genom att fråga hyresvärden om godkännande. Vid avslag så kan man därefter ansöka om att få tillstånd till att byta sin hyresrätt. Det gör man hos hyresnämnden genom att fylla i blankett enligt instruktioner.

Om hyresvärden inte går med på att du byter bostad kan du vända dig till hyresnämnden och få saken prövad.

Ansökan som du finner i blanketten ska innehålla följande:

 • Vem eller vilka som är sökande (hyresgästen/erna, ditt/era namn, adress, telefonnummer och e-postadress).
 • Hyresvärdens namn och adress (din motpart).
 • Namn och adress för den/dem du ska byta bostad med (din bytespart).
 • Anledningen till att du vill byta och när du vill byta.

Skicka med handlingar

Skicka med handlingar som visar varför hyresvärden inte tillåter bytet.

Skicka till hyresnämnden

Skicka din ansökan till rätt hyresnämnd.

info@hyresgastkassan.se