Slipp hyresoro med Hyresgästkassan

Byta golv själv hyresrätt

Här kan du få information om reglerna för att själv byta golv i din hyresrätt. Är hyresvärdens godkännande nödvändigt och har du rätt att välja vem som ska utföra golvbytet?

I en hyresrätt tillåts mindre renoveringar såsom målning, tapetsering och genomföra andra förändringar i hyresrätten som enkelt kan återställas vid utflyttning utan hyresvärdens godkännande. Om du skulle genomföra förändringar som sänker värdet på bostaden kan du bli ersättningsskyldig.

Vanligtvis kan du göra många förändringar eller fräscha upp din lägenhet utan att behöva få hyresvärdens godkännande.

Får du byta golv själv?

Du har tillåtelse att själv lägga nytt golv, förutsatt att arbetet är professionellt utförd och att färg- och materialvalen är i linje med vad de flesta skulle föredra. Vid utflyttning kommer hyresvärden att kontrollera detta.

Om du har installerat ett golv som bedöms som oattraktivt, inte i enlighet med allmän smak eller om arbetet är felaktigt utfört, kan du bli skyldig att betala för eventuella åtgärder som behöver vidtas. Se därför till att kontrollera med hyresvärden vilket golv som anses vara okej är lägga.

Exempel på fler saker du får göra

  • Du får måla om
  • Du får tapetsera
  • Du får byta glödlampa på egen hand

info@hyresgastkassan.se