Slipp hyresoro med Hyresgästkassan

Bruksvärdesprincipen – detta är viktigt

Här finns information om bruksvärdesprincipen som bestämmer hur en lägenhets bruksvärde ska värderas. Detta innebär att din hyra ska fastställas till ett skäligt belopp och inte överstiga vissa belopp med hänsyn till lägenhetens bruksvärde. Detta regleras i lag och samtliga förvaltare ska respektera lagen.

Bruksvärdet är enligt domstol.se det praktiska värdet lägenheten har ur hyresgästens synvinkel. Det betyder exempelvis att en bostad med en planlösning värderas högre i bruksvärde än en lägenhet med en mycket sämre planlösning. Bruksvärdesregeln finns i 12 kap. 55 § jordabalken.

Så bestämmer man bruksvärdet enligt bruksvärdesprincipen

 • storlek
 • grad av modernitet
 • planlösning
 • läge inom huset
 • reparationsstandard
 • ljudisolering

Fördelar som du kan få tillsammans med lägenheten kan inverka på bruksvärdet, exempelvis:

 • hiss
 • tvättstuga
 • särskilda förvaringsutrymmen
 • god fastighetsservice
 • garage och biluppställningsplats.

info@hyresgastkassan.se