Slipp hyresoro med Hyresgästkassan

Slipp hyresoro. Gå med oss på Hyresgästkassan redan idag.

Brukarkort för bil – när du kör någon annans bil

Här berättar vi mer om brukort för fordon och varför du behöver ett sådant

Ett brukarkort för fordon används när man ska styrka att man har rätt att bruka ett fordon som man inte äger, detta under tiden brukaren har fordonet i din besittning.

Brukarkort för fordon är också en handling som styrker att fordonet verkligen ägs av den registrerade ägaren och inte av brukaren. I vissa fall har personer med skulder lånat ett bil av exempelvis en släkting där polis sedan har sagt att man inte går på uppgifter i bilregistret och anser att brukaren är den verkliga ägaren för att därefter beslagta bilen och sälja den. Läs mer om skuldsatta som lånar bilar.

När man visar upp ett brukarkort är det ett bevis på att man har rätt att köra det lånade fordonet av den rättmätiga ägaren.

Det ifrågasätts allt oftare av kontrollerande myndigheter om man verkligen har rätt att framföra den bil man kör och vem som faktiskt är ägaren då myndigheter inte litar på sina egna register vilket i sig kan kännas lite tokigt. Med ett brukarkort för fordon kan man enkelt styrka att fordonet ägs av en viss person och sedan bevisa vem som också faktiskt får köra bilen utan att faktiskt äga den.

Brukarkort gäller för registrerade fordon – D.v.s fordon som har ett registreringsnummer och är registrerade i Transportstyrelsens register
 • Personbil
 • Motorcykel
 • Moped
 • Buss
 • Lastbil
 • Traktor
 • Terrängmotorfordon
När du lånar en bil av någon

När du kör en lånad bil eller annat fordon som är registrerad på en annan person eller företag kan du använda brukarkort för fordon. Kortet används för att styrka att du har rätt att bruka fordonet du inte äger.

Du kan använda brukarkortet för fordon för att styrka att du är den person som är brukaren men inte ägaren, till bland annat:

 • Poliskontroll i Sverige och utomlands
 • Domstol
 • Kommuner
 • Parkeringsbolag
 • Bostadsrättsföreningens parkering
 • Boendeparkering
 • Övriga myndigheter
För utlandsresor krävs allt oftare ett brukarkort som styrker att du får resa utomlands med bilen

När ett fordon förs ut från Sverige kan det ibland väcka misstankar och myndigheter i både Sverige och utlandet vill då kontrollera att brukaren (föraren) har rätt att framföra fordonet. Syftet med ett brukarkort för fordon är att den person som brukar bilen har av ägaren fått tillåtelse att köra någon annans bil utomlands.

Beställ ett brukarkort här

Slipp hyresoro. Gå med oss på Hyresgästkassan redan idag.

info@hyresgastkassan.se