Slipp hyresoro med Hyresgästkassan

Bostadsbidrag för pensionär

Här kan du ta del av viktig information gällande bostadsbidrag för dig som är pensionär.

Gå med i Hyresgästkassan.

Bostadsbidrag är ett helt skattefritt bidrag för dig som uppbär en låg pension. När du ansöker om bostadsbidrag beaktas hela din ekonomiska situation, det är därför viktigt att du kontrollerar dina möjligheter innan du ansöker om bostadsbidraget.

Du som ska få bostadsbidrag och är pensionär måste uppfylla vissa villkor. Det finns tre grundläggande krav som är att:

  1. du måste bo inom Sveriges gränser,
  2. du måste ta ut hela din allmänna pension inklusive premiepensionen,
  3. och du måste vara 66 år fyllda eller äldre (Om du är född 1960 eller senare kommer andra åldersgränser att gälla för dig – se riktåldern för pensionärer).

Tänk på att storleken och möjligheterna för dig att få bostadsbidrag påverkas om du är gift eller är sambo, detta då din partners inkomst beräknas. Ska du ansöka om bostadsbidrag och bor med en partner ska ni ansöka gemensamt, detta gäller oavsett om en av er inte har nått upp till pensionsåldern.

Om du och din make/maka bor isär, till exempel om en av er bor på äldreboende, ska ni ansöka separat.

Bostadsbidragskalkylatorn

Kom ihåg att när du ansöker om bostadsbidrag så påverkar din totala ekonomi, familjesituation och bostadskostnad hur mycket pengar du kan få i bostadsbidrag.

Det är många som för avslag på grund av att de inte uppfyller kraven. Du kan kontrollera dina preliminära möjligheter i bostadsbidragskalkylatorn.

Så mycket pengar kan du få

Bostadstillägget är skattefritt och beloppet beror på flera faktorer, bland annat om du bor ensam eller med någon.

  • Som ensamstående kan du få upp till 7 290 kronor per månad.
  • Som gift eller sambo kan du få upp till 3 645 kronor per månad eftersom bostadskostnaden delas.

Om du och din partner bor isär, exempelvis om en av er är på äldreboende, kan ni ibland få bostadstillägg som ensamstående.

info@hyresgastkassan.se