Slipp hyresoro med Hyresgästkassan

Borttappade nycklar hyresrätt

Vad händer om du tappar bort nycklar till din hyresrätt?
Det är lätt hänt att man tappar bort nycklar till en hyresrätt. Borttappade nycklar kan bli riktigt dyrt och även väldigt osäkert. Exempelvis om en tjuv får tag i dina nycklar och kan då på ett enkelt sätt kan bryta sig in i din lägenhet genom att öppna dörren med dina nycklar. Här finns information om vad du ska tänka på om du har tappar bort nycklar.

Om du slarvar bort en nyckel innebär det oftast att du måste byta ut hela låscylindern. Det gör man för att nycklarna kan ha hamnat i orätta händer. Nya nycklar och en ny låscylinder kostar flera tusen kronor. Flera hyresvärdar i Sverige byter låset direkt om en hyresgäst har tappar bort en nyckel.

När du tappar bort nycklar behöver någon stå för kostnaderna med att byta ut lås eller nycklar. Oftast men inte alltid läggs kostnaderna på hyresgästen. Men det är inte alltid självklart att det är hyresgästen som ska betala. Det beror på just hur hyresgästen har tappat bort nycklarna till bostaden och om det anses vara vårdslöst eller inte.

Om du har fått en faktura från hyresvärden är det bra om du kontrollerar att beloppet är rimligt. Många hyresgäster har fått betala överpris på nycklar och lås som fakturerats av hyresvärden. Har du fått problem ska du kontakta Hyregästkassan.

Om någon gör inbrott med dina borttappade nycklar

Kom ihåg att hemförsäkringen inte gäller om något går in i din hyreslägenhet med någon av dina borttappade nycklar. Vi rekommenderar start att du som hyresgäst byter ut hela låset så att inga obehöriga kommer in och för att din hemförsäkring ska fortsätta gälla.

Ansvaret ligger på hyresgästen att se till att låset byts ut men det är ingen tvingande åtgärd. De flesta hyresvärdar lägger ansvaret på hyresgästen under tiden som de bor i lägenheten. Det innebär att om hyresgästen inte vill byta lås så är det inte alltid ett måste. Men det är en stark rekommendation på att man byter låset.

Kontakta hyresvärden och polisanmäl

Om du har tappat bort dina nycklar eller fått de stulna är det viktigt att du polisanmäler händelsen. Kontakta hyresvärden för att få ersättningsnycklar och låset utbytt. Kontrollera beloppet innan och vem som står för kostnaderna.

Kontakta Hyresgästkassan när du upplever problem med låsbytet eller om du har fått en felaktig faktura från hyresvärden.

info@hyresgastkassan.se