Slipp hyresoro med Hyresgästkassan

Besittningsrätt / besittningsskydd – så är lagen

Läs hur besittningsrätten fungerar
Besittningsrätt eller besittningsskydd innebär att du har rätt att bo kvar i din lägenhet även om hyresvärden säger upp ditt hyresavtal. Besittningsrätten gäller om inget annat har avtalats bort. Har du fått ett förstahandskontrakt gäller normalt sätt besittningsskyddet, vilket innebär vissa fördelar för dig som hyresgäst. Kom dock ihåg att besittningsskyddet inte alltid gäller. Här går vi igenom vad som gäller.

Som huvudregel har du som hyresgäst rätt att bo kvar i din hyresrätt även om hyresvärden säger upp ditt avtal eller om någon på annat sätt försöker tvinga bort dig från bostaden olagligt. Besittningsskydd får du som har ett förstahandskontrakt. Från första dagen av ditt hyresavtal gäller stark besittningsskydd vi tecknande av ett förstahandskontrakt. I vissa fall kan besittningsskyddet även gälla i andra fall.

Bor du i en hyresrätt är du välkommen att bli medlem i Hyresgästkassan. Vi är en organisation som står på hyresgästernas sida oavsett vilka hyresjuridiska problem det än är. Om du behöver hjälp med besittningsrätt eller andra hyrestvister hjälper Hyresgästkassan dig.

Vi kan hjälpa till med mycket, bland annat: hyror, besittningsskydd, juridisk rådgivning, trasiga bostäder och mycket annat. Klicka på knappen för att bli medlem.

Avtala bort besittningsskydd

När du hyr en bostad kan du och hyresvärden komma överens om att avtala bort besittningsskyddet. Detta ska avtalas separat från hyresavtalet. För att kunna avtala bort besittningsrätten ska hyresnämnden godkänna detta. När parterna är överens om att avtala bort besittningsskyddet innebär det att hyresgästen måste flytta när hyresavtalet upphör.

I vissa fall behövs krävs inget godkännande från hyresnämnden för att parterna ska kunna avtala bort besittningsskyddet.

Du kan få besittningsskydd utan förstahandskontrakt

Ett besittningsskydd gäller om du hyr ett möblerat rum som varat under en längre period om nio månader. För att besittningsskyddet ska gälla ska du hyra rummet i andra hand och inte som inneboende. Det innebär att förstahandshyresgästen måste dela bostaden med dig under minst nio månader för att du ska kunna få ett besittningsskydd.

Besittningsskyddet gäller även för dig som hyr ett fritidshus under en längre period om nio månader.

Då kan du förlora besittningsskyddet:

  • om du inte har betalat hyran
  • om du ofta är försenad med hyran
  • om du stör dina grannar
  • om du missköter dig
  • om du vanvårdar bostaden
  • om huset ska rivas eller byggas om i stor omfattning

Besittningsrätt bostadsrätt

Du som hyr en bostadsrätt i andra hand har kan inte få ett besittningsskydd. Detta reglerar i lagom om uthyrning av egen bostad (lagen kallas ibland privatuthyrningslagen).

Besittningsskydd villa

Du som hyr en villa i andra hand har kan inte få ett besittningsskydd. Detta reglerar i lagom om uthyrning av egen bostad (lagen kallas ibland privatuthyrningslagen).

Besittningsrätt andrahandsuthyrning

Du som hyr en en bostadsrätt, hyresrätt eller villa i andra hand har inte besittningsrätt och kan heller inte avtala det. Privatuthyrningslagen gäller.

Besittningsrätt inneboende

Du som hyr en del av en bostad kallas inneboende. Du har aldrig besittningsskydd, vilket innebär att den person eller företag som hyr ut till dig har rätten till bostaden och inte du.

Besittningsrätt utan hyreskontrakt

Du som hyr en bostad i andrahand utan att ha skrivit på ett hyreskontrakt (andrahandskontrakt) har aldrig besittningsrätt.

info@hyresgastkassan.se