Slipp hyresoro med Hyresgästkassan

Barnrättsgruppen – vilka är de och vad gör de?

När barnen råkar ut för tvångsåtgärder i Sverige så finns Barnrättsgruppen där och hjälper till

Många barnfamiljer har registrerat ett medlemskap hos Barnrättsgruppen för att kunna erhålla hjälp, stöd, rådgivning med mera när tvångsåtgärder riktas mot deras barn.

– Att tänka steget före är alltid att föredra berättar en mamma som själva tycker det är en allt förhöjd risk i dagens Sverige med tvångsåtgärder som följd av inkompetens och samtidigt som ett stort antal myndigheter helt enkelt behöver göra något för alla de skattemedel de erhåller.

Vilka är Barnrättsgruppen?

Barnrättsgruppen kom till i samband med att tvångsåtgärder riktades mot ett stort antal barn i Sverige och barnfamiljer stod utan råd, vägledning och hjälp.

Barnfamiljer var oftast lämnade åt myndigheternas beslut utan att kunna föra sina talan på bästa möjliga sätt.

Det finns ett stort antal myndigheter i Sverige och att som barnfamilj arbeta mot detta är nästintill omöjligt, både ekonomiskt och tidsmässigt – och det är därför Barnrättsgruppen finns till för att arbeta för vårdnadshavarna/föräldrarnas intressen och inte myndigheternas.

Gå med Barnrättsgruppen för att skydda barnen

info@hyresgastkassan.se