Slipp hyresoro med Hyresgästkassan

Avhysa inneboende – så fungerar det

Om du funderar på att avhysa en inneboende finns det flera saker att tänka på. En viktig regel i hyreslagen är att inneboende inte har något besittningsskydd för det rum de hyr. Detta innebär att hyresvärden kan säga upp hyresavtalet med uppsägningstidens slut.

Hyresavtal är normalt giltigt på obestämd tid, om inget annat avtalats. För att avsluta ett hyresavtal som gäller på obestämd tid krävs en uppsägning. En uppsägning ska vara skriftlig och den ska delges hyresgästen för att vara giltig. Du kan exempelvis skicka ett mejl eller överlämna en handling till hyresgästen.

Hyresavtal kan också vara av begränsad varaktighet. I sådana fall upphör avtalet att gälla när den angivna hyrestiden löper ut, såvida inte annat avtalats. Enligt hyreslagen, gäller en uppsägningstid på tre månader för hyresavtal på obestämd tid. För avtal med bestämd tid varierar uppsägningstiden beroende på längden av hyresperioden.

Då måste den inneboende flytta

Att säga upp ett hyresavtal där hyresgästen är inneboende är vanligtvis inte särskilt komplicerat. Däremot kan du behöva kontakta Kronofogden eller driva ett domstolsärende för en avhysning, detta om en inneboende inte accepterar en uppsägning.

Så avhyser du inneboende

Kronofogden har rätten att fatta beslut om avhysning, vilket innebär att de är ansvariga för att genomföra avhysningar om en inneboende inte lämnar bostaden frivilligt efter att ha blivit uppsagd.

Du kan ansöka om vanlig handräckning för att avhysa en inneboende från en lägenhet, lokal eller bostadsrätt. De vanligaste orsakerna till att en person eller företag blir avhyst är att de har misskött sina hyresbetalningar, brutit mot hyresavtalet eller inte följt reglerna.Om du ansöker om hjälp för att fastställa ett krav om avhysning, kommer du att bli debiterad av Kronofogden. Avgiften debiteras för ett avlägsnande, alltså få hjälp att flytta otillåten bosättning. Du kan läsa mer om detta på Kronofogdens webbplats här.

info@hyresgastkassan.se