Slipp hyresoro med Hyresgästkassan

Anmäl privat hyresvärd – tänk på detta

När du är missnöjd med något i din lägenhet eller med något som hyresvärden har gjort, har du möjlighet att rapportera detta till Hyresgästkassan. Du kan anmäla en privat hyresvärd på flera olika sätt beroende på vad som har hänt. Inga ärenden är för små då dessa kan vara väldigt viktiga för att du ska kunna få ett tryggt boende och må bra.

Hyresgästkassan tar alla anmälningar mot privata hyresvärdar på största allvar. Om du hamnar i tvist med din hyresvärd är det inte alltid så enkelt att själv lösa tvisten. Du kan ta ärendet vidare till hyresnämnden om du vill att tvisten ska tas upp till prövning. Varje år inkommer cirka 30 000 ärenden till de hyresnämnder i Sverige.

När du skickar in en anmälan till hyresnämnden kommer den att granskas likt en domstolsprövning. Du måste skicka med all bevisning du har för att ett korrekt beslut ska meddelas. Under tiden för prövning är det normalt att hyresnämnden söker förmå parterna, alltså du och din hyresvärd till att komma överens innan ett beslut.

Om ni kommer överens gör ni det genom att förlikas.

Alla tvister kan anmälas

Alla ärenden kan anmälas och prövas av hyresnämnden. Hyresgästkassan kan hjälpa dig vid tvister i hyresnämnden. Var alltid förberedd innan något dåligt skulle inträffa och gå med i Hyresgästkassan.

Du går enkelt med online här. Stå inte ensam om du får problem med din hyresvärd.

info@hyresgastkassan.se