Slipp hyresoro med Hyresgästkassan

Allt om hyresreducering

När du hyr en lägenhet förväntas den vara i ett godtagbart skick. Hyresvärden har ansvaret att åtgärda eventuella brister som uppstår och att regelbundet underhålla lägenheten. Under vissa omständigheter kan du ha rätt till hyresreducering.

Det är inte bara bostadet som ska vara i ett godtagbart skick. detta gäller även gemensamma utrymmen som tvättstugor och förråd. Att lägenheten ska vara i brukbart skick innebär att problem som för låg inomhustemperatur, fukt och mögel inte tolereras och måste åtgärdas av hyresvärden.

Som hyresgäst kan du potentiellt ha rätt till hyresreducering om lägenheten har brister. Förutsättning för att få hyresreducering är att du själv, eller någon annan du har haft i din bostad inte har orsakat bristerna. Du kan beviljas hyresreducering från den dag då du rapporterade bristen och fram till dess att den har åtgärdats.

Hur mycket hyresreducering kan du få?

Först måste man bedöma omfattningen av den berörda delen av lägenheten, vilka specifika delar/rum av lägenheten som påverkas och hur bristen påverkar användbarheten av lägenheten. Efter detta tillämpar många bostadsföretag och förvaltningar vanligtvis riktlinjer föratt beräkna storleken på hyresnedsättningen. Hyresreduceringen kan aldrig vara större än din hyra och du har endast rätt till ersättning för den tid som lägenheten har varit i bristfälligt skick.

Du måste komma överens om hyresreducering

Tänjk på att du som hyresgäst inte själv får göra avdrag eller använda eventuella tabeller för att beräkna hyresnedsättning på egen hand. Om du gör det och betalar för lite i hyra, ökar risken avsevärt för att du blir uppsagd från lägenheten.

info@hyresgastkassan.se